ROBOTİK SINIFI

Dünyada olağanüstü bir hızda gelişme gösteren robotik bilimi, robotik biliminin eğitimine duyulan ihtiyacı da aynı hızla arttırmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda günümüzde robotik biliminin genç yaşlardan eğitimine başlanması hızla yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim süreci gençleri robotik alanında geliştirmenin yanında, bilim ve teknoloji alanına yönlendirmekte, bu alanlarda yapılacak çalışmalara zevk ve ilgiyle katılmaları yönünde motive etmektedir.
*Çocuklarda 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.
*Hayal gücü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.
*Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.
*Çocukta “ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
*Çocukların, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak.

EĞLENCELİ BİLİM DERSİ

Eğlenceli Bilim dersi ile çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; onların kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak amaçlanmaktadır.
Eğlenceli Bilim dersinde sınıf, bahçe, park, ev kısacası aklınıza gelebilecek her yer bir laboratuvara dönüşebilir. Çocukların günlük yaşamlarının içinde olan, bilimin ve doğanın olduğu her yer programlarımızın uygulanması için ideal mekanlardır.

BABA ÇOCUK KAMPLARI

Limon bahçede yapılacak kamplarla babalarımız çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme fırsatını yakalayacaklar. Bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek etkinliğimizde yazlık sinema, babamdan masal, kamp ateşi, müzik, baba çocuk semineri, baba çocuk takım oyunları gibi etkinlikler yer alacak. Limon bahçemizde kurulacak çadırlarda konaklayacak olan kampçılarımız güzel bir kahvaltının ardından daha güçlenmiş bağlarla günlerine devam edecekler. Etkinlik içerisinde gerçekleşecek olan Baba Eğitim Semineri ile babalarımız çocuklarının yaş gurubunda karşılarına çıkabilecek sorunlarla ilgili bilgilendirilecek…

HOBİ BAHÇELERİ

Limon bahçede çocuklarımız kendi seçtikleri tohumları kendilerine ait bahçelerde yetiştirecekler ve doğanın mucizelerine birebir şahit olacaklar. Kimbilir belki bir bahar etkinliğinde anne ve babalarına kendi yetişdirdikleri çiçekleri armağan edecekler.
Onlar doğaya dokunsun diye…

AKIL OYUNLARI

Okul öncesi eğitimin sürdüğü yaşlar çocuğun düşünce mekanizmasının geliştiği, nasıl düşünmesi gerektiğini öğrendiği yaşlardır. Düşünce mekanizması gelişen çocuğun öğrenme süreci daha sonraki yaşlarda da devam edecektir ancak ; öğrendiklerini nasıl hayata geçireceği, nasıl kullanacağı ve problemlere nasıl yaklaşacağı gibi kişilik olgularının çoğu okul öncesi yaşlarda şekillenir. Bu sebepten okul öncesi eğitimde yapılacak etkinlikler çok önemlidir. Akıl Oyunlarıda bu etkinliklerden bir tanesidir. Çocuklar problem çözme yeteneklerini ve algılarını oyun yöntemiyle geliştirirler. Bunu yaparken eğlenecek olmaları ise edinimlerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.